Transport in logistika

Dolgoletne izkušnje in točne dobave

Že več kot 30 let opravljamo mednarodni transport blaga. Specializirani smo za zbirni promet in dostavo od vrat do vrat za Anglijo, Škotsko, Severno Irsko in Irsko.

Zagotavljamo vse vrste logističnih storitev s področja mednarodnega cestnega transporta, kot tudi drugih logističnih storitev (pretovor, cross-docking, skladiščenje in špediterske storitve), ki so potrebne za hitro, zanesljivo in učinkovito dostavo blaga od pošiljatelja do prejemnika.

Visoka strokovnost, bogate izkušnje, točnost dobav, sodoben, okolju in ljudem prijazen vozni park ter sposobnost prilagajanja transportno logističnih storitev željam in potrebam naših strank so ključne prednosti podjetja.

Vsa naša vozila so opremljena s sodobno telekomunikacijsko tehnologijo, ki omogoča spremljanje lokacije in statusa pošiljk v vsakem trenutku.

Prevozi splošnega tovora

že več kot 30 let opravljamo mednarodne trasporte klasičnega blaga. Hitro, zanesljivo in točno.

Zbirni prevozi

Zbirni prevoz je način transporta manjših pošiljk katere preko svoje mreže zberemo, ter odpremimo z eno transportno enoto. Strankam tako omogočimo hitro in učinkovito transportno storitev manjših pošiljk, saj prevoz ni pogojen z zapolnitvijo kapacitete vozila. Ob enem lahko poskrbimo za ureditev carinske dokumentacije, skladiščenja ter dostavo  »od vrat do vrat«.

Prevozi nevarnih snovi ADR

Organiziramo prevoz nevarnega blaga po ADR. ADR je evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). ADR vsebuje posebne predpise o cestnem prometu glede pakiranja, pritrjevanja in označevanja nevarnega blaga.

Vsi naši vozniki so usposobljeni za prevoz nevarnih snovi.

Volumenski prevozi

Na željeno destinacijo vam lahko z našimi tovornimi vozili prepeljemo do 120 m3 blaga.

Distribucija blaga

organiziramo dostavo in skladiščenje blaga z manjšim tovornim vozilom.

Sodoben, okolju prijazen vozni park

Naš vozni park obsega preko 30 vozil. Poleg vlačilcev in volumenskih vozil izvajamo prevoze tudi z manjšimi tovornimi vozili in kombi vozili. Vsa naša vozila so opremljena s sodobno telekomunikacijsko tehnologijo, ki omogoča lahko in učinkovito komunikacijo med vozniki in našo logistično ekipo. Logistična ekipa tako poskrbi za nemoten proces prevoza blaga od naklada do razklada.

1.

Prevzem blaga

Ob dogovorjenem terminu prevzamemo blago pri pošiljatelju in ga dostavimo v zbirno skladišče.

2.

Zbirno skladiščenje

Pošiljke različnih pošiljateljev skladiščimo in razvrstimo na tovorna vozila glede na območje dostave. Po potrebi organiziramo izvozno carinjenje blaga.

3.

Prevoz blaga

Naš sodoben vozni park vam zagotavlja kakovosten, hiter in učinkovit prevoz blaga. Po potrebi organiziramo uvozno carinjenje blaga v namembni državi.

4.

Dostava blaga

Prejemnikom dostavimo blago v zbirno skladišče v namembni državi ali na dogovorjen naslov v namembni državi.

1.

Prevzem blaga

Ob dogovorjenem terminu prevzamemo blago pri pošiljatelju in ga dostavimo v zbirno skladišče.

2.

Zbirno skladiščenje

Pošiljke različnih pošiljateljev skladiščimo in razvrstimo na tovorna vozila glede na območje dostave. Po potrebi organiziramo izvozno carinjenje blaga.

3.

Prevoz blaga

Naš sodoben vozni park vam zagotavlja kakovosten, hiter in učinkovit prevoz blaga. Po potrebi organiziramo uvozno carinjenje blaga v namembni državi.

4.

Dostava blaga

Prejemnikom dostavimo blago v zbirno skladišče v namembni državi ali na dogovorjen naslov v namembni državi.

Potrebujete transportno logistične storitve?

Kontaktirajte nas